T

کاتالوگ

logowait

دفتـر مرکزی

تهــران، خیابان ولیعصر، بعد از پل پارک وی، خیابان فیاضی (فرشته) بعد از کوهیار، پلاک 69 ساختمان رضا، طبقه 2، واحد 5

تلفن: 02126200886
ایمیل: sales@ aliafgostar.com

 + اطلاعات بیشتر  

الیاف گستر یزد

مدیریت عالی این شرکت عمیقا به این امر معتقد است که کسب این جایگاه توفیقی مهم و قابل توجه، لیکن حفظ و ارتقاء آن بسیار دشوار و از اهمیت بیشتــــری برخوردار است، لذا به منظور پرهیز از هـــرگونه سکون که بطور معمول زمینه ساز از بین رفتن بنگاه هاست، بطور مستمر با تعیین اهداف رو به جلو و اجـــرای برنامه های پیش بینی شده جهت تحقق این اهداف، پیوسته شرکت را در مسیر رشد و بالندگی رهنمون سازد....